top of page

Skladování

 

Logistické služby nabízíme pro celou Českou republiku. Naše logistické centrum je umístěno v srdci Moravy ve městě Lobodice.

 

Disponujeme celním skladem, technologií na skladování nebezpečných odpadů a chemie, jsme schopni skladovat staré baterie, určené k likvidaci a v neposlední řadě poskytujeme možnost skladovat potraviny. 

Naše skladovací prostory sestávají z regálových skladovacích systémů a vlastníme také potřebnou techniku k nakládce a vykládce zboží a nákladů. Veškerou manipulaci obsluhujeme pomocí strojů Toyota, které ovládají proškolení pracovníci. Zároveň také sklady disponují pneumatickou rampou, která přispívá k pohodlnému příjmu a výdeji nákladu. 

Image by Reproductive Health Supplies Coalition
Image by Pickawood

Standardní sklady

V našich skladech využíváme skladovacích regálových systémů. Jsme schopni zajistit skladování suchých potravin a disponujeme pneumatickou rampou. K manipulaci s nákladem jsou k dispozici vysokzdvižné a elektrické vozíky.

Image by Petr Magera
adr.png

Chemický sklad

Jsme oprávněni skladovat a následně transportovat nebezpečné náklady, podléhající normám ADR. Skladujeme chemické kapaliny ve velkých tankových nádržích s čerpací technologií a IBC kontejnery.

Image by Adrian Sulyok

Skladování baterií

Pomáháme také recyklaci a životnímu prostředí. Pro jednoho z našich partnerů zajišťujeme svoz použitých baterií z odběrových míst a následný transport k ekologické likvidaci, či recyklaci.

Image by CHUTTERSNAP

Celní sklad

Disponujeme také celním skladem. Celním skladem se rozumí jakékoliv místo schválené celními orgány a pod jejich dohledem, kde je zboží skladováno za předepsaných podmínek. Jedná se o soukromý typ celního skladu.

Možnosti skladování

Kotva 1
bottom of page